معنی نام شرکت دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (سهامی خاص) – معنی اسم دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانش بنیان مولد قدرت کاسپین (سهامی خاص) در استان مازندران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا