معنی نام شرکت دانش بنیان ماد ژرف کاو کاوشگر (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت دانش بنیان ماد ژرف کاو کاوشگر (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان ماد ژرف کاو کاوشگر (با مسئولیت محدود) – معنی اسم دانش بنیان ماد ژرف کاو کاوشگر (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی دانش بنیان ماد ژرف کاو کاوشگر (با مسئولیت محدود) در استان مازندران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا