معنی نام شرکت دانش بنیان فناوری بذر استراباد (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان فناوری بذر استراباد (تعاونی) : این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان فناوری بذر استراباد (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان فناوری بذر استراباد (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان فناوری بذر استراباد (تعاونی) در استان گلستان قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا