معنی نام شرکت دانش بنیان فجر قائمشهر (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان فجر قائمشهر (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان فجر قائمشهر (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان فجر قائمشهر (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان فجر قائمشهر (تعاونی) در استان مازندران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا