معنی نام شرکت دانش بنیان زیست فناوران نوین قم (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان زیست فناوران نوین قم (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان زیست فناوران نوین قم (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان زیست فناوران نوین قم (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان زیست فناوران نوین قم (تعاونی) در استان قم قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا