معنی نام شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان زیست فناوران سینا (سهامی خاص) – معنی اسم دانش بنیان زیست فناوران سینا (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانش بنیان زیست فناوران سینا (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا