معنی نام شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های یادگیری کاوش محور (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های یادگیری کاوش محور (تعاونی) : این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های یادگیری کاوش محور (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان توسعه فناوری های یادگیری کاوش محور (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان توسعه فناوری های یادگیری کاوش محور (تعاونی) در استان تهران قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا