معنی نام شرکت دانش بنیان آبزیان کاسپین(تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان آبزیان کاسپین(تعاونی): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان آبزیان کاسپین(تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان آبزیان کاسپین(تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان آبزیان کاسپین(تعاونی) در استان مازندران قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا