معنی نام شرکت دانشگاهی و توسعه فناوری دانشگاه مالک اشتر (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانشگاهی و توسعه فناوری دانشگاه مالک اشتر (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانشگاهی و توسعه فناوری دانشگاه مالک اشتر (سهامی خاص) – معنی اسم دانشگاهی و توسعه فناوری دانشگاه مالک اشتر (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانشگاهی و توسعه فناوری دانشگاه مالک اشتر (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا