معنی نام شرکت تکتا خوردگی شریف (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت تکتا خوردگی شریف (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تکتا خوردگی شریف (با مسئولیت محدود) – معنی اسم تکتا خوردگی شریف (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی تکتا خوردگی شریف (با مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا