معنی نام شرکت تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان (تعاونی)

درباره نام شرکت تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان (تعاونی) – معنی اسم تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان (تعاونی) – شرکت بورسی تولیدی توزیعی صهفا صنایع هوایی وفضایی ایرانیان (تعاونی) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا