معنی نام شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانو ساختار نماد (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانو ساختار نماد (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانو ساختار نماد (بامسئولیت محدود) – معنی اسم توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانو ساختار نماد (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی توسعه فناوریهای پیشرفته مواد نانو ساختار نماد (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا