معنی نام شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس (سهامی خاص)

درباره نام شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه صنعت سلامت پردیس (سهامی خاص) – معنی اسم توسعه صنعت سلامت پردیس (سهامی خاص) – شرکت بورسی توسعه صنعت سلامت پردیس (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا