معنی نام شرکت توسعه صنایع و خدمات هواپیمائی ایرانیان (تعاونی)

درباره نام شرکت توسعه صنایع و خدمات هواپیمائی ایرانیان (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه صنایع و خدمات هواپیمائی ایرانیان (تعاونی) – معنی اسم توسعه صنایع و خدمات هواپیمائی ایرانیان (تعاونی) – شرکت بورسی توسعه صنایع و خدمات هواپیمائی ایرانیان (تعاونی) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا