معنی نام شرکت توسعه سامانه های ارتباطی عمید (سهامی خاص)

درباره نام شرکت توسعه سامانه های ارتباطی عمید (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه سامانه های ارتباطی عمید (سهامی خاص) – معنی اسم توسعه سامانه های ارتباطی عمید (سهامی خاص) – شرکت بورسی توسعه سامانه های ارتباطی عمید (سهامی خاص) در استان خراسان شمالي قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا