معنی نام شرکت توسعه راهبردی فناوران شیراز (سهامی خاص)

درباره نام شرکت توسعه راهبردی فناوران شیراز (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه راهبردی فناوران شیراز (سهامی خاص) – معنی اسم توسعه راهبردی فناوران شیراز (سهامی خاص) – شرکت بورسی توسعه راهبردی فناوران شیراز (سهامی خاص) در استان فارس قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا