معنی نام شرکت توسعه دهندگان جوانه سبز(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت توسعه دهندگان جوانه سبز(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه دهندگان جوانه سبز(بامسئولیت محدود) – معنی اسم توسعه دهندگان جوانه سبز(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی توسعه دهندگان جوانه سبز(بامسئولیت محدود) در استان گيلان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا