معنی نام شرکت توسعه بین الملل راد صانع هیدج (سهامی خاص)

درباره نام شرکت توسعه بین الملل راد صانع هیدج (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۲- تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت توسعه بین الملل راد صانع هیدج (سهامی خاص) – معنی اسم توسعه بین الملل راد صانع هیدج (سهامی خاص) – شرکت بورسی توسعه بین الملل راد صانع هیدج (سهامی خاص) در استان قم قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا