معنی نام شرکت تعاونی دانش بنیان شید ساختار پارس (تعاونی)

درباره نام شرکت تعاونی دانش بنیان شید ساختار پارس (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تعاونی دانش بنیان شید ساختار پارس (تعاونی) – معنی اسم تعاونی دانش بنیان شید ساختار پارس (تعاونی) – شرکت بورسی تعاونی دانش بنیان شید ساختار پارس (تعاونی) در استان فارس قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا