معنی نام شرکت تروند زعفران قاین (سهامی خاص)

درباره نام شرکت تروند زعفران قاین (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان صنعتیمی باشد

درباره ی شرکت تروند زعفران قاین (سهامی خاص) – معنی اسم تروند زعفران قاین (سهامی خاص) – شرکت بورسی تروند زعفران قاین (سهامی خاص) در استان خراسان جنوبي قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا