معنی نام شرکت تدبیرگران خط آزما(سهامی خاص)

درباره نام شرکت تدبیرگران خط آزما(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تدبیرگران خط آزما(سهامی خاص) – معنی اسم تدبیرگران خط آزما(سهامی خاص) – شرکت بورسی تدبیرگران خط آزما(سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا