معنی نام شرکت تخمیر فن سما نگر(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت تخمیر فن سما نگر(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تخمیر فن سما نگر(بامسئولیت محدود) – معنی اسم تخمیر فن سما نگر(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی تخمیر فن سما نگر(بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا