معنی نام شرکت تحلیل افزار مبتکر میراث (سهامی خاص)

درباره نام شرکت تحلیل افزار مبتکر میراث (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تحلیل افزار مبتکر میراث (سهامی خاص) – معنی اسم تحلیل افزار مبتکر میراث (سهامی خاص) – شرکت بورسی تحلیل افزار مبتکر میراث (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا