معنی نام شرکت تحقیقاتی تولیدی مهام سرام میبد(تعاونی)

درباره نام شرکت تحقیقاتی تولیدی مهام سرام میبد(تعاونی) : این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت تحقیقاتی تولیدی مهام سرام میبد(تعاونی) – معنی اسم تحقیقاتی تولیدی مهام سرام میبد(تعاونی) – شرکت بورسی تحقیقاتی تولیدی مهام سرام میبد(تعاونی) در استان يزد قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا