معنی نام شرکت بین المللی ساین تک کارن (سهامی خاص)

درباره نام شرکت بین المللی ساین تک کارن (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت بین المللی ساین تک کارن (سهامی خاص) – معنی اسم بین المللی ساین تک کارن (سهامی خاص) – شرکت بورسی بین المللی ساین تک کارن (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا