معنی نام شرکت بهین صنعت بذر ماندگار(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت بهین صنعت بذر ماندگار(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت بهین صنعت بذر ماندگار(بامسئولیت محدود) – معنی اسم بهین صنعت بذر ماندگار(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی بهین صنعت بذر ماندگار(بامسئولیت محدود) در استان مركزئ قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا