معنی نام شرکت بهسا پلیمر پارس(سهامی خاص)

درباره نام شرکت بهسا پلیمر پارس(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت بهسا پلیمر پارس(سهامی خاص) – معنی اسم بهسا پلیمر پارس(سهامی خاص) – شرکت بورسی بهسا پلیمر پارس(سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا