معنی نام شرکت اندیش بنیان فناور ورنا (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت اندیش بنیان فناور ورنا (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت اندیش بنیان فناور ورنا (با مسئولیت محدود) – معنی اسم اندیش بنیان فناور ورنا (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی اندیش بنیان فناور ورنا (با مسئولیت محدود) در استان گيلان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا