معنی نام شرکت امید سل سامانه (سهامی خاص)

درباره نام شرکت امید سل سامانه (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت امید سل سامانه (سهامی خاص) – معنی اسم امید سل سامانه (سهامی خاص) – شرکت بورسی امید سل سامانه (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا