معنی نام شرکت ارمغان پدیده شرق(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت ارمغان پدیده شرق(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت ارمغان پدیده شرق(بامسئولیت محدود) – معنی اسم ارمغان پدیده شرق(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی ارمغان پدیده شرق(بامسئولیت محدود) در استان خراسان رضوئ قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا