معنی نام شرکت ابداع گران ابر فن آوران تیرازیس (سهامی خاص)

درباره نام شرکت ابداع گران ابر فن آوران تیرازیس (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت ابداع گران ابر فن آوران تیرازیس (سهامی خاص) – معنی اسم ابداع گران ابر فن آوران تیرازیس (سهامی خاص) – شرکت بورسی ابداع گران ابر فن آوران تیرازیس (سهامی خاص) در استان فارس قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا