معنی نام شرکت ابتکار آفرینان سامانه های هوشمند کویر(با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت ابتکار آفرینان سامانه های هوشمند کویر(با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت ابتکار آفرینان سامانه های هوشمند کویر(با مسئولیت محدود) – معنی اسم ابتکار آفرینان سامانه های هوشمند کویر(با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی ابتکار آفرینان سامانه های هوشمند کویر(با مسئولیت محدود) در استان يزد قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا