معنی نام شرکت آژند انرژی تکتا شایگان (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت آژند انرژی تکتا شایگان (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت آژند انرژی تکتا شایگان (با مسئولیت محدود) – معنی اسم آژند انرژی تکتا شایگان (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی آژند انرژی تکتا شایگان (با مسئولیت محدود) در استان — قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا