معنی نام شرکت آماب آبزیان البرز(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت آماب آبزیان البرز(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت آماب آبزیان البرز(بامسئولیت محدود) – معنی اسم آماب آبزیان البرز(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی آماب آبزیان البرز(بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا