معنی نام شرکت آزما پژوهان زیست یاخته (سهامی خاص)

درباره نام شرکت آزما پژوهان زیست یاخته (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت آزما پژوهان زیست یاخته (سهامی خاص) – معنی اسم آزما پژوهان زیست یاخته (سهامی خاص) – شرکت بورسی آزما پژوهان زیست یاخته (سهامی خاص) در استان فارس قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا