معنی نام شرکت آتی کامپوزیت ایرانیان (با مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت آتی کامپوزیت ایرانیان (با مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۴- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها ) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت آتی کامپوزیت ایرانیان (با مسئولیت محدود) – معنی اسم آتی کامپوزیت ایرانیان (با مسئولیت محدود) – شرکت بورسی آتی کامپوزیت ایرانیان (با مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا