جستجوی پیشرفته:


متابولیسم

یک جهش ژنتیکی علت اصلی چاقی در کودکان است

کودکانی که جهش در ژن KSR2 دارند، افزایش اشتها، متابولیسم کندتر ، کاهش ضربان قلب و مقاومت شدید انسولین در مقایسه با کسانی که یک نسخه طبیعی از این ژن داشتند، را نشان داده اند. یک جهش ژنتیکی علت اصلی چاقی در کودکان استبر اساس گزارشی که ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...