جستجوی پیشرفته:


عوارض حاملگی

تشخیص جنسیت جنین از روی عوارض حاملگی

این تحقیق با بررسی 574 هزار تولد در استرالیای جنوبی در طی یک دوره ی 30 ساله انجام شد.پژوهش های اخیر اثبات کرده است که نوزادان پسر بیشتر در ریسک عارضه های ناشی از دوران حاملگی قرار دارند یعنی در مقایسه با دختران این عارضه ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...