جستجوی پیشرفته:


روانشناسی اسم پَردیس

روانشناسی اسم پَردیس ( نام پَردیس چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم پَردیس ( نام پَردیس چه رنگیه؟ )پردیسمعنی:1- (= فردوس)، بهشت؛ 2- (در قديم) (در ساختمان) فضاي سبز و گل كاري شده‌ي اطراف ساختمانرنگ اسم: ابیخصوصیات رنگ:این رنگ به معنای اعتماد، راست‌گویی و تعهد است. آرام و باوقار است و به دنبال خودنمایی ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...