جستجوی پیشرفته:


روانشناسی اسم فریناز

روانشناسی اسم فریناز ( نام فریناز چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم فریناز ( نام فریناز چه رنگیه؟ )فرینازمعنی:فري = خجسته، مبارك، داراي خجستگي و شكوه، شكوهمند و خجسته + ناز= کرشمه و غمزه (به مجاز) زیبا و قشنگ] 1- ويژگي آن كه داراي خجستگي و شكوهمندي زیبا و قشنگ است؛ ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...