جستجوی پیشرفته:


روانشناسی اسم بَهادر

روانشناسی اسم بَهادر ( نام بَهادر چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم بَهادر ( نام بَهادر چه رنگیه؟ )بهادرمعنی: (در قديم) دلير، شجاع، قهرمان؛ 2-(اَعلام) نام چند تن از پادشاهان در روزگار گذشتهرنگ اسم: ابیخصوصیات رنگ:رنگ آبی نشانه آرامش کامل بوده و اندیشیدن درباره این رنگ و مشاهده آن باعث کاهش فشار ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...