جستجوی پیشرفته:


روانشناسی اسم بختیار

روانشناسی اسم بختیار ( نام بختیار چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم بختیار ( نام بختیار چه رنگیه؟ )بختیارمعنی:داراي بخت، با اقبال، آن كه بختش مساعد باشد، نيكبخت، كامروارنگ اسم: مشکیخصوصیات رنگ: رنگ سیاه دارای یک حس ناشناخته و پر رمز و راز است که آن را نشانه‌ی تاریکی و مرگ می‌دانند. رنگ سیاه با ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...