جستجوی پیشرفته:


رنگ اسم کوروش (کورش)

روانشناسی اسم کوروش (کورش) ( نام کوروش (کورش) چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم کوروش (کورش) ( نام کوروش (کورش) چه رنگیه؟ )کوروشمعنی: خوشید . چوپان برای کوروش امده است نام سه تن از پادشاهان هخامنشی. کوروش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران استریشه : ایرانیرنگ اسم قهوه ای روشنخصوصیات رنگ:سنبل مهربانی ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...