جستجوی پیشرفته:


رنگ اسم پروانه

روانشناسی اسم پروانه ( نام پروانه چه رنگیه؟ )

روانشناسی اسم پروانه ( نام پروانه چه رنگیه؟ )پروانهمعنی: 1- حشره‌اي با بدن كشيده و باريك و بال‌هاي پهن پوشيده از پولك‌هاي رنگارنگ؛ 2- حکم، فرمان، جواز و نشان؛ 3- (در موسيقي ايراني) گوشه‌اي در دستگاه راست پنجگاه و نوعي ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...