جستجوی پیشرفته:


جنسیت

تشخیص جنسیت جنین از روی عوارض حاملگی

این تحقیق با بررسی 574 هزار تولد در استرالیای جنوبی در طی یک دوره ی 30 ساله انجام شد.پژوهش های اخیر اثبات کرده است که نوزادان پسر بیشتر در ریسک عارضه های ناشی از دوران حاملگی قرار دارند یعنی در مقایسه با دختران این عارضه ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

آیا میتوان بدون سونوگرافی جنسیت را تشخیص داد؟

همین که ماد‌ری بارد‌ار می‌شود‌، گمانه‌زنی‌ها برای د‌اشتن د‌ختر یا پسر شروع می‌شود‌ به‌خصوص اگر خانمی فرزند‌ اولش را بارد‌ار باشد‌، این موضوع برای خانواد‌ه خانم هم مهم می‌شود‌ چون باید‌ بد‌انند‌ سیسمونی صورتی تد‌ارک ببینند‌ یا آبی! اما جذابيت تشخيص و اظهار نظر د‌رباره ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...