جستجوی پیشرفته:


ترجمه آتین

آتین

آتین :    (در زند و پازند) 1- موجود شده، پيدا گرديده؛ 2- به هم رسيده.  اسم آتین در لغت نامه دهخداآتین. (ص ) بلغت زند و پازندموجودشده و پیداگردیده و بهم رسیده باشد. (از برهان قاطع).اسم آتین در فرهنگ فارسیآتین بلغت زند و پازند بمعنی موجود ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...