جستجوی پیشرفته:


بهترین پند پدران به دختران

بهترین پندهایی که هر پدر به دخترش می تواند بگوید !!!

از قدیم گفتن هر پدری آروزی داشتن فرزند دختر را دارد و برعکس هر مادری دوست دارد فرزند اولش پسر باشد .خیلی ها هم اعتقاد دارند که فرزند فقط سالم باشد و دختر یا پسر بودنش زیاد مهم نیست .در بخش اول شمارا با ده ... توضیحات تکمیلی و تصویر ...

اسم دختر


اسم پسر
محبوبترین نام های دخترانه

مشاهده لیست کامل...محبوبترین نام های پسرانه

مشاهده لیست کامل...