جستجوی پیشرفته:


اسم دختر مازندرانی

مانِلی

مانِلی :    (مازندرانی)، 1- بمان برایم (؟)؛ 2- (اَعلام) (نام شخصیتی در شعر علی اسفندیاری (نیما یوشیج)).

اسم دختر


اسم پسر