وزن مادران و قدرت باروری آن ها

بعضی عوامل بر قدرت باروری زنان تاثیرگذار خواهند بود، می خواهیم به بررسی آن ها در این بخش بپردازیم، وزن مادران و سبک تغذیه ای آن ها نقش مهمی در توان بارو

وزن مادران و قدرت باروری آن ها

برخی عوامل بر قدرت باروری زنان تاثیرگذار خواهند بود، می خواهیم به بررسی آن ها در این بخش بپردازیم، وزن مادران و سبک تغذیه ای آن ها نقش مهمی در توان بارورشدن آن ها دارد، اگر میل به به فرزند دارشدن دارید بهتر است از اضافه وزن خود بکاهید و تغذیه سالمی در پیش بگیرید.

 متخصص تغذیه و مسئول پانل تغذیه و ورزش سومین کنگره بین المللی تولیدمثل گفت: تغذیه و ورزش از عوامل محیطی تاثیرگذار در قدرت و سلامت باروری هستند و تاثیرات آنها زیاد از وزن و میزان توده بدنی است.

از انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل، دکتر لادن گیاهی اظهار کرد: برنامه ریزی پاسخ های هورمونی و متابولیکی موثر در باروری، تابع مداخلات کوتاه مدت و مداخلات ناشی از شرایط داخل رحمی دوران جنینی هست؛ به همین علت اوضاع تغذیه از دوران جنینی بر قدرت باروری در نسل های بعد موثر است.
وی بیان کرد: از آنجا که این تاثیرات فراتر از تاثیر وزن و نمایه توده بدن بر قدرت باروری هستند، تلاش می شود در پانل تغذیه و ورزش در تولیدمثل، رویکرد متخصصان حوزه باروری به مقوله تغذیه از بحث چاقی و لاغری صرف یا تاثیر تک نوترینت ها در غالب مکمل های غذایی به رویکردی جامع تر مبتنی بر الگوهای مصرف غذایی و مداخلات بومی که باید در این حوزه انجام شود، ارتقا یابد.
گیاهی با بیان اینکه درحال حاضر مداخلات مطلوب در سطح کلینیکال و در جامعه در این زمینه انجام نمی شود، افزود: محور مهم این پانل، بررسی اثرات کوتاه مدت و بین نسلی مداخلات تغذیه و ورزش از منظر شواهد سلولی، اپی ژنتیک، کلینیکال بر مسیرهای متابولیکی موثر در باروری و تاثیر آن در سلامت باروری نسل آینده است.
وی اظهار کرد: نشانه از ارائه این پانل در سومین کنگره بین المللی تولیدمثل، این است که بتوان خدمات تخصصی را در سطح کلینیکال به منظور کمک به درمان و مداخلات مورد نیاز در سطح جامعه با رویکرد پیشگیرانه اجرا کرد.
در پانل تغذیه و ورزش در تولیدمثل، سومین کنگره بین المللی تولیدمثل به موضوعاتی از جمله اثرات transgenerational تغذیه بر باروری و برنامه ریزی جنینی، الگوهای رفتاری غذایی عوض کردن پذیر مؤثر بر باروری از منظر سلولی و کلینیکال، مداخله موثر تغذیه جهت اصلاح مسیرهای متابولیکی موثر بر باروری زنان، اثرات کلینیکال و مداخلات تغذیه در پاسخ های درمان ناباروری پرداخته می شود.

وزن مادران و قدرت باروری آن ها

ایرنا

واژه های کلیدی: تغذیه | تغذیه سالم | درمان ناباروری | باروری زنان | درمان ناباروری | سلامت باروری | قدرت باروری |

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا