میزان آب موجود در کیسه آب جنین

کیسه آب جنینی، کیسه ای نازک ولی بسیار مستحکم است که دور جنین را احاطه کرده و جنین و مایع آمنیون و جفت

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

کیسه آب جنینی، کیسه ای نازک ولی بسیار مستحکم است که دور جنین را احاطه کرده و جنین و مایع آمنیون و جفت و بندناف داخل آن قرار دارند. مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است. افزایش یا کم کردن جزیی در مقدار مایع آمنیوتیک معمولا مشکلی نیست، ولی تفاوت های زیاد در حجم مایع آمنیوتیک ممکن است نشانه ای از سایر پرسشها باشد.

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

مایع آمنیوتیک چیست؟

مایع آمنیوتیک مایعی است که جنین را در خود غوطه ور کرده هست. در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی و گوارشی جنین را نشان می دهد. این مایع رنگ خاصی ندارد و از بی رنگ تا نسبتا سفید (مثل دوغاب رقیق) می تواند باشد.

حجم مایع آمنیون چقدر است؟

همانطور که قبلا گفته شده است حجم مایع به لحاظ مقدار در حال زیاد کردن هست. ولی هر لحظه یک تناسب بین مایع و سن و جثه جنین وجود دارد. طوری که مایع آمنیون در:

  • ۱۰ هفته حدود ۳۰ میلی لیتر است.
  • ۱۶ هفته حدود ۲۰۰ میلی لیتر است.
  • پس از ۳۴ هفته بیش از یک لیتر است.

اندازه گیری مــــــایع آمنیوتیک:

به دو روش انجام می شود.

  1. maximum vertical pocket) MVP)  بزرگترین پاکه ی عمودی بیشترین قطر کیسه آب که هیچ عضو و اندام جنین داخل آن نباشد .مقدار طبیعی “بزرگترین پاکه آمنیوتیک”   آن ۲الی ۸ سانتی متر است.اما معمولا در سونوگرافی ها به این روش گزارش نمی شود.
  2.  Amniotic  fluid  index) AFI)-  شاخص مایع آمنیون AFI: این شاخص بطور مرسوم در سونوگرافی ها گزارش می شود. در این روش رحم به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود که در هر یک از آنها بزرگترین  قطر کیسه اندازه گیری می شود. اعداد حاصل با هم جمع شده است و شاخص گزارش می شود. مقدار طبیعی آن ۵ الی ۲۴ سانتی متر است.

پلی هیدرآمنـیوس:

کیسه آب جنینی، کیسه ای نازک ولی بسیار مستحکم است که دور جنین را احاطه کرده و جنین و مایع آمنیون و جفت

اصطلاح پزشکی جهت مقدار بسیار زیاد مایع، پلی هیدرامنیوس یا هیدرامنیوس هست. این شرایط به طور کاملا مکرر اتفاق می افتد. اغلب زیاد کردن حجم مایع جزیی هست. پزشکان هر لحظه علت آن را نمی دانند ولی قطعا می دانند که زیاد کردن جزیی معمولا مشکلی ایجاد نمی کند. زیاد کردن های زیاد ممکن است با یک اوضاع پزشکی در مادر مانند دیابت یا بیماری های ویروسی خاص مرتبط باشد. در بعضی موارد نادر وجود مایع بسیار زیاد ممکن است ناشی از پرسشها خاص جنینی باشد؛ به عنوان نمونه ممکن است جنین جهت بلعیدن مایع دچار مسئله باشد بنابراین مقدار بیشتری از آن در کیسه انباشته می شود.

پلی هیدرآمنیوس عبارت است از تجمع مایع آمنوتیک بیش از ۲۰۰۰ میلی لیتر و AFI زیاد از ۲۴ سانتی متر و زیاد در سه ماه سوم حاملگی ووجود mvp بیش تر از ۸ سانتی متر است .

شیوع:

هیدرآمنیوس در حدود ۱% حاملگی ها را مشمول بر می شود .تشخیص معمولا به طور کلینیکی حدس زده می شود و بوسیله آزمایش سونوگرافی تایید می شود.

دلایل زیاد کردن بیش از حد مایع:

۱- دیابت مادر

۲- ماکروزومی یا حاملگی چندقلویی

۳- ناهنجاری های جنینی

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

عوارض و خطرات:

– اتساع زیاد رحم و پارگی پرده ها

زایمان زودرس وخونریزی بعد از زایمان

– زیاد کردن فشار داخل شکمی

– کم کردن ظرفیت تنفسی

کیسه آب جنینی، کیسه ای نازک ولی بسیار مستحکم است که دور جنین را احاطه کرده و جنین و مایع آمنیون و جفت

– انسداد گوارشی یا ادراری و زیاد کردن ریسک عفونت ادراری

– فوت و میر پری ناتال بین ۱۵ الی ۳۰ % به علت نواقص همراه با زایمان، اختلالات کروموزومی، پارگی زودرس پرده ها و حوادث بند ناف.

تشخیص:

بزرگ شدن رحم به همراه اشکال در لمس اجزا کوچک جنین وشنیدن صدای قلب معمولا نخستین یافته بالینی هیدرآمنیوس است .در موارد شدید دیواره رحم آنقدر سفت است که لمس هیچ قسمتی از جنین مقدور نیست .از سونوگرافی ورادیوگرافی می توان در تشخیص کمک گرفت.

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

درمان:

در حدود ۵۰ %موارد به خصوص در موارد خفیف مسئله خودبخود حل می شود چنانچه تنگی نفس یا درد شکم وجود دارد یا حرکت کردن مسئله است خوابیدن کردن بیمار مهم است.

استراحت مطلق وتسکین بیمار تا حدودی اوضاع را تحمل پذیر می کند ولی به ندرت روی مایع تاثیر می گذارد در صورتی که مایع خیلی زیاد باشد ویاسبب ناراحتی زیادی شود دکتر ممکن است بااستفاده از روشی به نام آمنیوسنتز درمانی مقداری از مایع را خارج کند

الیگوهیدرآمنیوس:

به کم شدن مقدار مایع آمنیوتیک، الیگوهیدرامنیوس می گویند. حجم مایع آمنیوتیک به طور طبیعی بعد از هفته ۳۴ تا ۳۶ کم کردن می یابد، ولی اگر از حد معینی پایین تر برود دکتر با انجام آزمایش های خاصی جنین را زیاد تحت نظر می گیرد. یک علت مرسوم جهت کم بودن مایع آمنیوتیک پارگی پرده های جنینی است که امکان چکیدن مایع را به بیرون میسر می کند.

شروع سریع هنگام الیگوهیدرآمنیوس:

الیگوهیدرآمنیوس تقریبا هر لحظه با انسداد دستگاه ادراری جنین یا آژنزی کلیوی جنینی مشاهده می شود , بنابر این آنوری تقریبا نقش اتیولوژیک در چنین موارد ی دارد . تراوش مزمن مایع از شکافهای موجود در پرده ها حجم مایع آمنیونی را به شدت کم کردن می دهد.

پیــــش آگهی:

پیامد جنینی در موارد شروع سریع هنگام الیگوهیدرآمنیوس بد است وبا وجود ۵۰% فوت ومیر همراه است .از سوی دیگر چسبندگی های بین آمنیون واندام های جنین ممکن است منجر به ناهنجاری های شدید شود .

وقتی که میزان مایع آمنیونی ناچیز است هیپوپلازی ریوی مرسوم است .

الیگوهیدرآمنیوس در آخرهای حاملگی :

حجم مایع آمنیونی به طور طبیعی بعد از هفته ۳۵ کم کردن می یابد .اداره کردن الیگو هیدروآمنیوس در آخرهای حاملگی بستگی به وضیعت کلینیکی دارد .در یک حاملگی عارضه دار شده است با الیگوهیدرآمنیوس ومحدودیت رشد جنینی به علت عوارض همراه ,مراقبت دقیق جنینی مهم است وزایمان به دلایل مادری وجنینی توصیه می شود .

عوارض:

– فشرده شدن بند ناف حین لیبر

– اندکس ۵ سانتی متر یا کمتر همواره با زیاد کردن ۵ برابر میزان وضع حمل سزارین همراه است .

– زیاد کردن ۵۰ % افت متغیر صدای قلب در طی لیبر

– خطر دفع مکونیوم غلیظ

درمان:

شامل آمنیوانفوزیون محلول کریستالوئید جهت جایگزینی مایع کم کردن یافته است.


هرگونه کپی برداری با لینک دهی مستقیم به سایت دکتر سلام مجاز است.

بیشتر بخوانید:


هفته چهلم بارداری و مواظبت های لازم

هفته سی و نهم بارداری و مواظبت های لازم

هفته سی و هشتم بارداری و مواظبت های لازم


واژه های کلیدی: عفونت ادراری | سونوگرافی | بارداری | حاملگی | بارداری | همراه | طبیعی | پارگی کیسه آب

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

میزان آب موجود در کیسه آب جنین

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا